10 پیامک برای بهتر زیستن

1-وقتی چلچله ها برایت آواز می خوانند فرصتی به کلاغ نده تا برایت قارقار کند.

2-اگر شیری درنده در مقابلت باشد بهتر از آن است که سگی خاینی پشت سرت باشد.

3-همیشه هستند کسانی که نمی خواهند پرواز تو را ببینند،تو به پرواز فکر کن نه به آنها.

4-قوی کسی است که نه منتظر می ماند خوشبختش کنند نه اجازه می دهد بدبختش کنند.

5-باد می وزد.میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی،هم آسیاب بادی.تصمیم با توست.

6-مثل ساحل باش تا مثل دریا بیقرار تو باشند.

7-مثل بادبادک باش با اینکه می داند زندگیش فقط به یک نخ نازک وصل است...ولی باز هم در آسمان می رقصد و می خندد.

8-زمستان بی درنگ خواهد آمد.سعی کنید در یابید که وقتی زمستان فرا می رسد،چه باید بکنید.می توانید اسکی بروید،به جای آنکه یخ بزنید.

9-پرواز کن آن گونه که می خواهی وگرنه پروازت می دهند آنگونه که می خواهند...

10-سعی نکن متفاوت باشی.فقط خوب باش.خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت هست.

منتظر نظرهای خوبتون هستمبه من زنگ بزن

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید