تاريخ : ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ | ٢:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : امیر در به در

وقتی گریه کردم گفتند: بچه ای .وقتی خندیدم گفتند:دیوانه

ای.وقتی جدی شدم گفتند:مغروری.وقتی شوخی کردم گفتند:

سنگین باش. وقتی حرف زدم گفتند: پر حرفی.وقتی ساکت شدم

گفتند:عاشقی.حالاهم که عاشقم می گویند:گناهه