تاريخ : ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ | ۱:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : امیر در به در

پشت چراغ  قرمز پسرکی با چشمانی معصوم و دستانی کوچک

گفت:چسب زخم نمیخواهید؟5تا صد تومن. آهی کشیدم و با خود گفتم:

تمام چسب زخم هایت را که بخرم نه زخم های من خوب میشود و

 نه زخم های توناراحت